Odmiana nazwisk na zaproszeniach część II. Nazwiska mężczyzn zakończone na samogłoskę

Jak odmieniać nazwiska mężczyzn na zaproszeniach.

W drugiej części poradnika „Jak odmieniać nazwiska za zaproszeniach” prezentujemy zasady dotyczące odmiany nazwisk męskich zakończonych na samogłoskę.

Nazwiska męskie zakończone na „a”

Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę „a” odmieniają się jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego np. kobieta, matka, tarcza lub niania. W bierniku liczby pojedynczej otrzymują końcówkę „ę”.

Jeśli jednym z gości na przyjęciu ma być Pan Jan Kucała na zaproszeniu umieszczamy odpowiednio odmienione nazwisko np. Hanna i Ignacy zapraszają (kogo?) Szanownego Pana Jana Kucałę.

Przykłady:
Pan Adam Duda – zapraszam Pana Adama Dudę

Pan Maciej Sikora – zapraszam Pana Macieja Sikorę
Pan Mirosław Wałęsa – zapraszam Pana Mirosława Wałęsę
Pan Jerzy Przybyła – zapraszam Pana Jerzego Przybyłę


Nazwiska męskie zakończone na „i” lub „y”

Nazwiska męskie zakończone na „i” oraz „y” odmieniają się jak przymiotniki rodzaju męskiego o takim samym zakończeniu np. wysoki, przystojny. W bierniku liczby pojedynczej otrzymują odpowiednio końcówkę „iego”, „ego”.

Jeśli jednym z gości na przyjęciu ma być Pan Adam Malinowski na zaproszeniu umieszczamy odpowiednio odmienione nazwisko np. Hanna i Ignacy zapraszają (kogo?) Szanownego Pana Adama Malinowskiego.

Przykłady:
Pan Jan Wysoki – zapraszam Pana Jana Wysokiego
Pan Jan Kowalski – zapraszam Pana Jana Kowalskiego
Pan Adam Czarny – zapraszam Pana Adama Czarnego
Pan Adam Konieczny – zapraszam Pana Adama Koniecznego


Nazwiska męskie zakończone na „e”

Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę „e” odmieniają się podobnie jak przymiotniki rodzaju nijakiego np. trudne*. W bierniku liczby pojedynczej otrzymują końcówkę „ego”.

Jeśli jednym z gości na przyjęciu ma być Pan Bronisław Krauze na zaproszeniu umieszczamy np. Hanna i Ignacy zapraszają (kogo?) Szanownego Pana Bronisława Krauzego.

Przykłady:
Pan Jan Kolbe – zapraszam Pana Jana Kolbego

Pan Maciej Lipke – zapraszam Pana Macieja Lipkego
Pan Sebastian Janke – zapraszam Pana Sebastiana Jankego


Nazwiska męskie zakończone na „o”

Nazwiska męskie zakończone na „o” odmieniamy zgodnie z następującymi zasadami.

Nazwiska męskie zakończone na „o” po spółgłosce twardej odmieniamy jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego czyli tak samo jak nazwiska męskie zakończone na „a”. W bierniku liczby pojedynczej otrzymują one końcówkę „ę”.

Jeśli jednym z gości na przyjęciu ma być Pan Cezary Lipko na zaproszeniu umieszczamy odpowiednio odmienione nazwisko np. Hanna i Ignacy zapraszają (kogo?) Szanownego Pana Cezarego Lipkę.

Przykłady:
Pan Marian Podsiadło – zapraszam Pana Mariana Podsiadłę

Pan Stefan Lato – zapraszam Pana Stefana La
Pan Adrian Mleczko – zapraszam Pana Adriana Mlecz

Nazwiska zakończone na „o” po spółgłosce miękkiej (ć/ci, ń/ni, ś/si, ź/zi, dź/dzi, j, l) odmieniają się jak rzeczowniki rodzaju męskiego o podobnym zakończeniu (miękkotematowe) np. tatunio lub zdrobniałe imiona np. Stasio. W bierniku otrzymują końcówkę „a”.

Jeśli jednym z gości na przyjęciu ma być Michał Pucio na zaproszeniu umieszczamy odpowiednio odmienione nazwisko np. Hanna i Ignacy zapraszają (kogo?) Szanownego Pana Michała Pucia.

Przykłady:
Pan Jan Pazio – zapraszam Pana Pazia

Pan Kacper Kucio – zapraszam Pana Kacpra Kucia


*Różnią się odmianą w narzędniku i miejscowniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *