Odmiana nazwisk na zaproszeniach część IV. Nazwiska w liczbie mnogiej

Jak odmieniać nazwiska małżeństw na zaproszeniach.Nazwiska zakończone w liczbie pojedynczej na „a”, „e”, „o” lub spółgłoskę

Mianownik liczby mnogiej nazwiska

Nazwiska zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na samogłoskę „a”, „e”, „o” lub spółgłoskę, w mianowniku liczby mnogiej przybierają formę z końcówką „owie”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Kot i Pani Maria Kot na kopercie zaproszenia napiszemy np. Szanowni Państwo Maria i Jan Kotowie.

Przykłady:
Pan Jan Sikora i Ewa Pani Sikora to Państwo Ewa i Jan Sikorowie
Pan Piotr Lange i Pani Alicja Lange to Państwo Alicja i Piotr Langowie
Pan Tomasz Lipko i Pani Katarzyna Lipko to Państwo Katarzyna i Tomasz Lipkowie
Pan Adam Nowak i Pani Anna Nowak to Państwo Anna i Adam Nowakowie

Nazwiska o postaci rzeczowników pospolitych zakończone na „ąb”, „eł” czy „oł” posiadają dwie poprawne formy odmiany np. Szanowni Państwo Maryla i Franciszek Kozłowie lub Szanowni Państwo Maryla i Franciszek Koziołowie.

Odmiana nazwiska na zaproszeniu

Nazwiska zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na samogłoskę „a”, „e”, „o” lub spółgłoskę odmieniają się w liczbie mnogiej jak rzeczowniki męskoosobowe. W bierniku liczby mnogiej otrzymują końcówkę „ów”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Państwo Maria i Jan Kot na zaproszeniu napiszemy np. Z radością zapraszamy Szanownych Państwa Marię i Jana Kotów.

Przykłady:
Państwo Ewa i Jan Sikorowie – zapraszam Państwa Ewę i Jana Sikorów
Państwo Alicja i Piotr Langowie – zapraszam Państwa Alicję i Jana Langów
Państwo Anna i Tomasz Lipkowie – zapraszam Państwa Annę i Tomasza Lipków
Państwo Anna i Adam Nowakowie – zapraszam Państwa Annę i Adama Nowaków
Państwo Aleksandra i Wojciech Kozłowie / Koziołowie – zapraszam Państwa Aleksandrę i Wojciecha Kozłów / Koziołów


Nazwiska zakończone w liczbie pojedynczej na „i”

Mianownik liczby mnogiej nazwiska

Nazwiska przymiotnikowe zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na „i” w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę „y”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Wysoki i Pani Maria Wysoka na kopercie zaproszenia napiszemy np. Szanowni Państwo Maria i Jan Wysocy.

Przykłady:
Pan Marek Dziki i Pani Maria Dzika – Państwo Maria i Marek Dzicy
Pan Jacek Gładki i Pani Ewelina Głodka – Państwo Ewelina i Jacek Gładcy
Pan Mariusz Lekki i Pani Kamila Lekka – Państwo Kamila i Mariusz Lekcy
Pan Sławomir Długi i Pani Zofia Długa – Państwo Zofia i Sławomir Dłudzy

Nazwiska zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na „ski”, „cki”, „dzki” w liczbie mnogiej uzyskują odpowiednio końcówki „scy”, „ccy”, „dzcy”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Malinowski i Pani Maria Malinowska na kopercie zaproszenia napiszemy np. Szanowni Państwo Maria i Jan Malinowscy.

Przykłady:
Pan Marek Kowalski i Pani Maria Kowalska – Państwo Maria i Marek Kowalscy
Pan Stefan Czarnecki i Pani Aneta Czarnecka – Państwo Aneta i Stefan Czarneccy
Pan Mariusz Sieradzki i Pani Kamila Sieradzka – Państwo Kamila i Mariusz Sieradzcy

Nazwiska zakończone na „i”, które nie maja formy przymiotników, otrzymują w mianowniku liczby mnogiej końcówkę „owie”. Podczas odmiany zachowują się jednak jak przymiotniki.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Adam Boni i Pani Sandra Boni kopertę zaproszenia zaadresujemy np. Szanowni Państwo Sandra i Adam Boniowie.

Przykłady:
Pan Adam Pini i Pani Marta Pini – Państwo Marta i Adam Piniowie
Pan Ignacy Conti i Pani Stefania Conti – Państwo Stefania i Ignacy Contiowie

Odmiana nazwiska na zaproszeniu

Nazwiska te (wszystkie) odmieniają się jak przymiotniki np. wysoki . W bierniku liczby mnogiej otrzymują końcówkę „ich”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Państwo Maria i Jan Malinowscy na zaproszeniu napiszemy np. Z radością zapraszamy (kogo?) Szanownych Państwa Marię i Jana Malinowskich.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być natomiast Państwo Sandra i Adam Boniowie na zaproszeniu napiszemy np. Z radością zapraszamy (kogo?) Szanownych Państwa Sandrę i Adama Bonich.

Przykłady:
Państwo Maria i Marek Kowalscy – zapraszam Państwa Marię i Marka Kowalskich
Państwo Aneta i Stefan Czarneccy – zapraszam Państwa Anetę i Stefana Czarneckich
Państwo Kamila i Mariusz Sieradzcy – zapraszam Państwa Kamilę i Mariusza Sieradzkich
Państwo Michalina i Aleksander Piniowie – zapraszam Państwa Michalinę i Aleksandra Pinich


Nazwiska zakończone w liczbie pojedynczej na „y”

Mianownik liczby mnogiej nazwiska

Nazwiska przymiotnikowe zakończone w liczbie pojedynczej na „y” oraz nazwiska zakończone na „owy”, przybierają w liczbie mnogiej formę z końcówką „i” / „y” lub „owi”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Żelazny i Pani Maria Żelazna na kopercie zaproszenia napiszemy np. Szanowni Państwo Maria i Jan Żelaźni.

Przykłady:
Pan Łukasz Łakomy i Pani Weronika Łakoma to Państwo Weronika i Łukasz Łakomi
Pan Henryk Żelazny i Pani Jolanta żelazna to Państwo Jolanta i Henryk Żelaźni
Pan Michał Cichy i Pani Stefania Cicha to Państwo Stefania i Michał Cisi
Pan Filip Chudy i Pani Anastazja Chuda to Państwo Anastazja i Filip Chudzi
Pan Piotr Ciepły i Pani Anna Ciepła to Państwo Anna i Piotr Ciepli
Pan Filip Szary i Pani Marta Szara to Państwo Marta i Filip Szarzy
Pan Jacek Borowy i Pani Kazimiera Borowa to Państwo Kazimiera i Jacek Borowi

Nazwiska zakończone na „y”, które nie maja formy przymiotników, przybierają w mianowniku liczby mnogiej formę z końcówką „owie”. Podczas odmiany zachowują się jednak jak przymiotniki.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Rakoczy i Pani Maria Rakoczy na kopercie zaproszenia napiszemy np. Szanowni Państwo Maria i Jan Rakoczowie.

Przykłady:
Pan Mateusz Oleksy i Pani Anna Oleksy to Państwo Anna i Mateusz Oleksowie
Pan Adam Chorąży i Pani Alicja Chorąży to Państwo Alicja i Adam Chorążowie
Pan Jan Wlazły i Pani Marta Wlazły to Państwo Marta i Jan Wlazłowie

Odmiana nazwiska na zaproszeniu

Nazwiska te (wszystkie) odmieniają się jak przymiotniki męskoosobowe o tym samym brzmieniu. W bierniku liczby mnogiej otrzymują końcówkę „ych”.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Żelazny i Pani Maria Żelazna na zaproszeniu napiszemy np. Z radością zapraszamy (kogo?) Szanownych Państwa Marię i Jana Żelaznych.

Jeśli gośćmi na przyjęciu mają być Pan Jan Rakoczy i Pani Maria Rakoczy na zaproszeniu napiszemy np. Z radością zapraszamy (kogo?) Szanownych Państwa Marię i Jana Rakoczych.

Przykłady:
Państwo Weronika i Łukasz Łakomi – zapraszam Państwa Weronikę i Łukasza Łakomych
Państwo Stefania i Michał Cisi – zapraszam Państwa Stefanię i Michała Cichych
Państwo Kazimiera i Jacek Borowi – zapraszam Państwa Kazimierę i Jacka Borowych
Państwo Anna i Mateusz Oleksowie – zapraszam Państwa Annę i Mateusza Oleksych
Państwo Alicja i Adam Chorążowie – zapraszam Państwa Alicję i Adama Chorążych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *